Södertörnskonferensen

Foto: Håkan Lindgren

Foto Håkan Lindgren

Varje år, förutom valår, hålls en gemensam konferens på ett aktuellt tema för nyckelpersoner inom Södertörnssamarbetet. Till detta bjuds ett mindre antal politiker och tjänstemän från kommunerna i samarbetet in.

På Södertörnskonferensen samverkar kommuner, akademi och näringsliv. 2017 var temat kompetensförsörjning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2018
Sidan publicerad av: Anna Söderström