Gemensamma yttranden

Kommunerna på Södertörn tar ofta gemensam ställning i frågor som rör regionen. Här nedan återfinns de senaste.

2018-04-10 Gemensamt ställningstagande beträffande Kollektivtrafikens utveckling på Södertörn (T19)
Ladda ner dokumentet

2018-04-04 Södertörnskommunernas yttrande angående Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholm stad T2017-03649
Ladda ner dokumentet

2018-02-06 Södertörnkommunernas yttrande över Landstingets godsplan
Ladda ner dokumentet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2018
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster