Gemensamma yttranden

Kommunerna på Södertörn tar ofta gemensam ställning i frågor som rör regionen. Här nedan återfinns de senaste.

2018-02-06 Södertörnkommunernas yttrande över Landstingets godsplan
Ladda ner dokumentet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2018
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster