Samordnad varudistribution

Skärmdump från Youtube

Vinsterna med samordnad varudistribution beskrivs i en video på Youtube.

Södertörnskommunerna har ett gemensamt samarbete kring samordnade varutransporter. Vinsten med samordningen är stor. Förutom miljövinsterna och en lugnare arbetsmiljö så ökar trafiksäkerheten med färre bilar runt våra skolor.

Se videon på Youtubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

De åtta Södertörnskommunernas samordnade varudistribution har minskat utsläppen från kommunerna transporter med 70 procent. Även trafikmiljön har blivit säkrare. Färre varutransporter trafikerar skolor och förskolor och de styrs till tider som passar.

Transporter är det område där klimatsomställningen hittills gått långsammast, framförallt de tunga transporterna. Samordnade varutransporter innebär att alla transporter av varor och livsmedel till kommunens alla olika verksamheter som skolor, förskolor, äldreboenden, kommunhuset med mera samordnas så att det istället för att varje beställning ger en transport läggs alla transporter samman.

Samordnade varutransporter innebär färre antal transporter och det betyder att det förutom miljö och ekonomi också är bra för en ökad trafiksäkerhet. Inte minst då det blir betydligt färre lastbilar som kör fram över skolgårdar och andra miljöer där barn vistas. Det blir även lättare för en skola eller en förskola att veta när varor levereras och när det behövs personalinsatser istället för dagens många transporter.

Dessutom ökar urvalet då mindre leverantörer utan fordonsflotta får lättare att konkurrera.

Den omlastningscentral som används är Widrikssons Åkeri.

Kontaktinformation
Olof Bohlin, e-post olof.bohlin@upphandlingsodertorn.se
Mats Lijerehn, e-post mats.liljerehn@upphandlingsodertorn.se
Tom Ekström, e-post tom.ekstrom@upphandlingsodertorn.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2018
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster