Etablering Södertörn

Syftet med Etablering Södertörn är att arbeta kunskapsutvecklande och samverka för att hitta gemensamma lösningar, samordningsvinster och synergieffekter i frågor som rör nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd och deras familjer samt ensamkommande barn och ungdomar, både asylsökande och med uppehållstillstånd.

Etablering Södertörn är ett samarbete mellan kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö.

Vision

Nyanlända bidrar med sin fulla potential till tillväxt och en långsiktig hållbar utveckling på Södertörn.

Övergripande mål

Etablering Södertörn jobbar för ett gemensamt strategiskt och operativt samarbete för nyanlända på Södertörn. Verksamheten är ett samverkansorgan där kommuner och andra berörda myndigheter och organisationer tillsammans utvecklar och säkerställer en likvärdig etablering för alla nyanlända. Samverkan bygger på att allas resurser och erfarenheter används optimalt.
Det görs genom att:

  • Påverka och utöva inflytande genom den gemensamma strategin
  • Omvärldsbevaka och sprida kunskap/information på området
  • Identifiera och undanröja hinder för barn och vuxna i etablering
  • Representanter i nätverken fungerar som en länk till den egna organisationen med ansvar att se till helheten.

Läs mer om mål för olika delområden i verksamhetsplanen för 2018

Läs verksamhetsberättelsen för 2017

Läs verksamhetsberättelsen för 2016

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2018
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster