Bolag på Södertörn

SRV Återvinning AB

SRV Återvinning är ett aktiebolag ägt av fem kommuner på Södertörn: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. SRV sköter insamling och hantering av hushållssopor.

http://www.srv-atervinning.se/länk till annan webbplats

SYVAB (Sydvästra stockholmsregionens VA-verksaktiebolag)

SYVAB är ett regionalt aktiebolag som ägs av Stockholm Vatten AB, Telge i Södertälje AB och av kommunerna Botkyrka, Salem och Nykvarn. Vattnet tas emot från Essingeöarna i norr till Järna i söder.

Sedan 1974 driver SYVAB Himmerfjärdsverket och ansvarar också för de tunnlar som leder avloppsvattnet till verket och ett par pumpstationer i tunnelsystemet.

http://www.syvab.se/länk till annan webbplats

Söderenergi AB

Söderenergi producerar fjärrvärme till fjärrvärmesystemen i Botkyrka, Huddinge, Salem, Södertälje och sydvästra Stockholm. Företaget producerar värme i fyra anläggningar, Igelsta, Fittja, Huddinge och Geneta. Huddinge kommuns ägarandel är 25 procent.

http://www.soderenergi.se/länk till annan webbplats

Södertörns fjärrvärme

Södertörns fjärrvärme är ett aktiebolag med säte i Botkyrka kommun. Företaget ägs av holdingbolaget Södertörns Energi AB, som i sin tur ägs till hälften vardera av Botkyrka och Huddinge kommuner.

Verksamheten omfattar i huvudsak distribution och försäljning av värme och kyla till kunder i Botkyrka, Huddinge och Salem. Cirka 10 procent av värmen produceras i egen regi, resten kommer till största del från produktionsbolaget Söderenergi.

http://www.sfab.se/länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 november 2017
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster