Konferenser

Nyckeltal

Tillväxtdiagram

Södertörnskommunerna har ett mångårigt samarbete där vi bland annat jämför oss och tar fram rapporter för olika nyckeltal. En viktig del i arbetet är de analyser som görs i nätverken på de olika områdena. Utifrån analyserna arrangeras vartannat år nyckeltalskonferensen där ett särskilt fokusområde lyfts.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2019
Sidan publicerad av: Anna Söderström