Vision och mål för Södertörnssamverkan

Ledningsgruppen har samlats i Hågelbyparken

Ledningsgruppen har träffats för att diskutera vision och mål i det kommande utvecklingsprogrammet.

Ledningsgruppen bestående av de åtta kommundirektörerna på Södertörn samlades i början av hösten för planeringskonferens i Hågelbyparken Botkyrka. Fokus för dagen var att diskutera visions och målområden för Södertörnssamverkans nästa utvecklingsprogram.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2023
Sidan publicerad av: Helene Olofsson