Mall till stöd vid upphandling av fordons- och drivmedelskrav

Buss i Södertälje. Foto: Scania

Södertörnskommunernas nätverk för klimatstrateger har i samarbete med BioDriv Öst utvecklat en mall för att ställa och följa upp klimat- och miljökrav i upphandlingar där transporter och arbetsmaskiner ingår.

Mallen är tänkt att erbjuda hjälp och stöd i arbetet med att ställa offensiva klimat- och miljökrav på fordon och arbetsmaskiner. På det viset kan kommuner bidra till att minska klimat- och miljöpåverkan, nå uppsatta klimat- och miljömål och bidra till regional näringslivsutveckling. Ju fler kommuner på Södertörn som ställer likvärdigt offensiva klimat- och miljökrav i upphandlingar av transporttjänster och entreprenader, desto enklare blir det för leverantörer att möta kraven på ett kostnadseffektivt sätt.

Om kommunerna tillämpar samma mallar och metoder för uppföljning underlättar det för både leverantörer och upphandlande organisationer och bidrar till att säkerställa en sund konkurrens.

Mallen kan alltså både spara tid och pengar genom att tillämpa likvärdiga och offensiva klimat- och miljökrav.

Ladda hem mallen Södertörnsmallen för fordon- och drivmedelskrav. , 323.6 kB.

För att få veta mer om mallen, kontakta gärna Felix Ockborn, Tyresö kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström