Välkommen till Södertörnskonferensen 2022

Inbjudan till Södertörnskonferensen 2022

Södertörnskommunerna har enats om att gemensamt driva ett antal prioriterade infrastruktursatsningar. Före sommaren väntas regeringen besluta om infrastruktursatsningar för de kommande tolv åren. Under årets Södertörnskonferens fokuserar vi därför på infrastruktur.

Gästföreläsare och program

Gästföreläsare är Maria Bratt Börjesson. Maria, som är professor i nationalekonomi med transportinriktning vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och adjungerad professor i nationalekonomi vid Linköpings universitet, talar om transporter, effekter och samhällsekonomiska kalkyler. Södertörnskonferensens övriga program präglas av infrastruktur i olika vinklar, såsom betydelsen för näringslivet och hur det bidrar till socialt hållbara städer och stadsdelar.

Praktisk information

Moderator: Roger Höglund

Varmt välkommen!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström