Södertörns invånare blir fler!

Siffror i ental.

Enligt färsk statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) per den 31 december 2021 har samtliga Södertörnskommuner ökat sitt invånarantal sedan föregående år. Nu är vi totalt 513 445 personer.

Jämfört med samma tid förra året är det en ökning med 1,15 procent. Den senaste tioårsperioden har Södertörnskommunerna ökat invånarantalet med 9,3 procent.

Sju av tio kommuner i Sverige växer

Befolkningen ökar i sju av tio kommuner i Sverige. Befolkningen uppgick den sista december till 10 452 326 individer vilket är en ökning med 0,7 procent vilket är en något större ökning än under 2020, då folkmängden ökade med 0,5 procent. Enligt SCB ökar befolkningen av två skäl. Dels för att det föds fler än det dör, dels för att fler invandrar än utvandrar.

Läs mer på Statistiska centralbyråns hemsida. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 mars 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström