• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Till Infrastrukturdepartementet från Södertörnskommunerna: – remissvar och öppet brev

Till Infrastrukturdepartementet från Södertörnskommunerna:
– remissvar och öppet brev

Karta Tvärförbindelse Södertörn med gång- och cykelväg.

I dagarna har Södertörnskommunerna skickat in det gemensamma remissvaret till nationell plan. Infrastrukturdepartementet har även fått ta emot ett öppet brev där Södertörnskommunerna lyfter vikten av att bygga Tvärförbindelse Södertörn.

Före sommaren väntas regeringen besluta om Trafikverkets förslag på infrastruktursatsningar för de kommande tolv åren. Södertörnskommunerna har enats om att gemensamt driva ett antal prioriterade infrastruktursatsningar, vilka alla tas upp i vårt remissyttrande.

Läs det Södertörnsgemensamma remissvaret till nationell plan. , 316.3 kB.

Läs det öppna brevet till infrastrukturminister Tomas Eneroth från Södertörnskommunerna. , 100.6 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström