Godstransporter till sjöss blir verklighet

Inlandssjöfartyget Emelie Deymann

Inlandssjöfartyget Emelie Deymann. Foto Stockholms Hamnar/Per-Erik Adamsson

Sedan den 1 juni är det EU-klassade inlandssjöfartyget Emelie Deymann i drift. Hon ska trafikera sträckan Stockholm Norvik Hamn till Västerås hamn via Södertälje hamn. Resan tar 15 timmar och kommer till en början göras två gånger i veckan.

Från Stockholm Norvik Hamn fraktas alla typer av konsumtionsvaror till Västerås, på tillbakavägen fraktas svenska exportvaror. Kapaciteten ombord på pråmen motsvarar gods på cirka 200 lastbilar. Trafik som nu alltså försvinner från vägnätet.

En omställning till sjöfart vid frakt av gods är tacksamt även för att minska utsläppen av koldioxid. Region Stockholms mål är att vara fossilfritt 2050. Transporter av gods står nu för 50 procent av utsläppen av växthusgaser som släpps ut i Stockholms län.

Rutt för inlandssjöfartyget Emelie Deymann. Stockholms Hamnar

Rutt för inlandssjöfartyget Emelie Deymann. Stockholms Hamnar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström