Fokus på klimat och hållbar utveckling under Södertörnskonferensen

Anna Bellman var moderator.

Anna Bellman var moderator.

Ur olika synvinklar stod hållbarhet utveckling och klimatfrågan i fokus när Södertörnskonferensen genomfördes digitalt den 21 april 2021. Programmet var fullspäckat, varierat och innehöll delar från alla Södertörnskommunernas prioriterade frågor såsom näringsliv, infrastruktur, utbildning, kompetensförsörjning och tillväxt.

Under tre timmar fick fler än 170 deltagare lyssna till 11 föredragshållare och gavs möjlighet att inkomma med frågor.

Klimatpolitiska rådet och Trafikverket pratade båda med fokus på klimatet; hur vi får en hållbar utveckling när klimatmålen ska nås utan att tillgängligheten begränsas. Scania berättade om arbetet med elektrifiering av tunga transporter och forskningsinstitutet RISE om arbetet med elektromobilitetscentret SEEL (Swedish Electric Transport Laboratory AB) som byggs i Nykvarn.

Nynäshamns kommun informerade om deras nya riktlinjer för ett hållbart byggande, där även jämställdhetsperspektivet speglas. Sofia Rasmussen höll ett föredrag om ungas syn på arbetsmarknaden, vad som är viktigt för de i arbetslivet och hur de väljer arbetsgivare för ett liv i balans. Representanter från Södertörns näringsliv samtalade bland annat om deras erfarenheter om vad som kännetecknar en attraktiv arbetsgivare.

Dessutom bjöds deltagarna på en inspirerande miniföreläsning om hur vi ökar energin och engagemanget i digitala möten.

Här kan du ta del av talarnas presentationer och inspelade delar av Södertörnskonferensen 2021.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström