Södertörnskommunerna agerar enat

Familj i Alby naturreservat, Tyresö. Foto: Ryno Quantz

Under året har Södertörnskommunerna besvarat flera remisser gemensamt. Det ger oss en stark röst när vi åtta kommuner enas i viktiga frågor.

De remisser vi hittills besvarat gemensamt i år är:

  • Inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen
  • Granskning vägplan Tvärförbindelse Södertörn
  • Regional cykelplan för Stockholms län
  • Revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033
  • Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen

Du kan ta del av alla remissvaren här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 april 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström