Digitalt möte med Region Stockholm

Södertörnskommunernas logotype, grön

Kommunstyrelseordförandena i våra åtta Södertörnskommuner genomförde den 13 april ett digitalt möte med Region Stockholm.

Irene Svenonius, finansregionråd, inledde med information om nuläget gällande Covid-19 samt om de planerade vaccinationsmottagningarna som ska komplettera vårdcentralerna. Gustav Hemming, tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd, informerade sedan om den kommande transportinfrastrukturplaneringen.

För Södertörnskommunerna presenterade ordförande Boel Godner de beslutade prioriterade infrastruktursatsningarna som alla åtta kommuner enats om. Detta som ett inspel till den kommande länsplanen för regional transportinfrastruktur samt till nationell infrastrukturplan.

Det här är ett återkommande möte som hålls två gånger per år. Båda parter uppskattar att ses och ett nytt möte planeras i höst.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 april 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström