Befolkningen på Södertörn ökar igen!

Elever vid Tumba gymnasium, Botkyrka

Elever vid Tumba gymnasium, Botkyrka

Enligt SCBs årliga statistik ökar Södertörnskommunernas befolkning även i år.

Per den 31 december var Södertörnskommunerna tillsammans 507 552 personer, vilket är en ökning från föregående år med 4 352 personer. Alla åtta Södertörnskommuner ökade sin befolkning under förra året. Om Södertörn hade varit ett län skulle vår befolkning motsvara det fjärde största länet.

Södertörn ökar mer än riket

Sveriges befolkning var den 31 december 2020 totalt 10 379 295 folkbokförda personer, vilket är en ökning med 0,5 procent från förra året. Det är den lägsta befolkningsökningen på 15 år. Södertörnskommunernas befolkningsökning senaste året var 0,9 procent.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström