Hur mår Södertörns näringsliv 2020?

Coronavirus covid-19

Under 2020 har Södertörns näringslivschefer beställt två olika analyser av Södertörns näringsliv i spåren av Corona. Syftet med analyserna är att utröna vad som behöver prioriteras och göras framåt för näringslivet på Södertörn.

Den ena analysen genomfördes som djupintervjuer i två omgångar med 90 företag på Södertörn inom 6 olika branscher. Intervjuerna visade att alla branscher har påverkats av Corona men på lite olika sätt och i olika grad. Framför allt har besöksnäringen drabbats, däremot har det gått bättre för e-handeln. Hur olika branscherna drabbats beror på vilken verksamhet och vilka kunder de har.

Södertörnskommunerna genomför kontinuerligt en kvantitativ undersökning från Bisnode. Resultatet från denna visade bland annat att Södertörns näringsliv riskerar att tappa 23 000-25 000 heltidstjänster i spåren av pandemin. Hotell- och restaurangbranschen är hårdast drabbad.

Ladda hem sammanställningen av djupintervjuer med företag på Södertörn. , 929.5 kB.
Intervjuerna är utförda av Great Consultning.

Ladda hem analys av hur näringslivet på Södertörn påverkats av Coronapandemin. , 1.8 MB.
Analysen är gjord av Bisnode.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström