Södertörns befolkning ökar!

Nyss släppte Statistiska Centralbyrån (SCB) befolkningsstatistiken per den 2019-12-31. Befolkningen i våra åtta kommuner på Södertörn har sedan föregående år ökat med 6 999 personer.

Sju av Södertörnskommunerna har ökat med mellan 91 och 2 106 personer. Endast en kommun har blivit färre invånare. Per den 2019-12-31 har Södertörn totalt 503 200 invånare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström