Ny upphandling klar

Widrikssons lastbil kör för Samordnad varudistribution.

Nu är upphandlingen av ny transportlösning för Södertörnskommunernas samordnade varudistribution klar!

Avtalet, som träder i kraft i juli 2020, innebär inte någon förändring för verksamheterna inom Södertörns kommuner. Men för Nacka kommun, som är ny i samarbetet sker förändring redan vid årsskiftet.

Nyheter i avtalet

Det nya avtalet bygger på det nuvarande men med några förbättringar.

  • En bättre kundupplevelse i form av bättre information till godsmottagaren om när leveransen är planerad.
  • Minskade utsläpp med hjälp av styrning av koldioxidutsläppen och en incitamentsmodell för att minska utsläppen med hjälp av andra bränslen och ny teknik.
  • Bättre kostnadseffektivitet genom lägre priser för de absolut minsta och för de större sändningarna. Den totala kostnaden förväntas minska med fem procent.

Innan jul förbereds flytten av Nacka kommuns godsvolymer och vid årsskiftet styrs flödet över till en ny lösning. Samtidigt som testarbetet med varuleverantörer och transportör kommer det ske ett innehållsrikt informationsarbete till verksamheterna, allt för att vi ska få en så bra övergång som möjligt.

Fortsatt gott samarbete och utveckling

Det blev Widrikssons åkeri Länk till annan webbplats. som vann upphandlingen. Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete och utveckling av en allt mer hållbar logistiklösning!

Kontakt

Vid frågor, kontakta Olof Bohlin olof.bohlin@upphandlingsodertorn.se

Läs mer om Samordnad Varudistribution.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 december 2021
Sidan publicerad av: Anna Söderström