Trafikverket planerar ekodukt över Tvärförbindelse Södertörn

Den planerade sträckningen för Tvärförbindelse Södertörn är mestadels i ett naturlandskap. För att skapa en bra miljö och passage för djur och växter över tvärförbindelsen planerar Trafikverket att bygga en av Sveriges största ekodukter.

Ekodukten mellan Flottsbro friluftsområde och Gömmarens naturreservat planeras bli en 90 meter lång och 60 meter bred bro, som anpassas för djur och växtlighet. Med sin bredd är det tänkt att även större djur ska vilja passera. Längs ekoduktens ena sida kommer även en gång- och cykelväg byggas.

Vad är en ekodukt?

En ekodukt bidrar till att djur ska kunna röra sig fritt i landskapet. Den ger en naturlig förbindelse för fortsatt biologisk mångfald, en säkrare miljö och minskat antal viltolyckor då trafikanter och djur skiljs åt. Längs Tvärförbindelse Södertörn planeras flera olika djurpassager att byggas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström