Tvärförbindelse Södertörn ger säkrare trafik för alla

Tvärleder. Karta från Trafikverket november 2017.

Tvärförbindelsen kommer bli en säker väg för alla trafikanter, såväl vanliga bilister och yrkesförare som utryckningsfordon och cyklister då det kommer byggas ett separat gång- och cykelstråk längs hela vägen.

När Tvärförbindelse Södertörn är färdig kommer den att gå mellan E4/E20 vid Vårby backe och väg 73 vid trafikplats Jordbro. Den nya vägen kommer bidra till att minskad trängsel och färre olyckor. Den kommer även att skapa bättre förutsättningar och möjligheter för näringslivet och kollektivtrafiken genom pålitliga och effektiva resor. När det gäller godstransporter kommer Tvärförbindelsen avlasta det övriga regionala vägnätet, såsom Södra Länken och väg 73.

Tillsammans med Förbifart Stockholm medverkar Tvärförbindelse Södertörn till smidigare resor mellan södra och norra Stockholm vilket ger nya möjligheter att bo och arbeta i olika delar av regionen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 maj 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström