Tvärförbindelse Södertörn ger säkrare trafik för alla

Tvarleder. Karta från Trafikverket,  nov 17

Tvärförbindelsen kommer bli en säker väg för alla trafikanter, såväl vanliga bilister och yrkesförare som utryckningsfordon och cyklister då det kommer byggas ett separat gång- och cykelstråk längs hela vägen.

När Tvärförbindelse Södertörn är färdig kommer den att gå mellan E4/E20 vid Vårby backe och väg 73 vid trafikplats Jordbro. Den nya vägen kommer bidra till att minskad trängsel och färre olyckor. Den kommer även att skapa bättre förutsättningar och möjligheter för näringslivet och kollektivtrafiken genom pålitliga och effektiva resor. När det gäller godstransporter kommer Tvärförbindelsen avlasta det övriga regionala vägnätet, såsom Södra Länken och väg 73.

Tillsammans med Förbifart Stockholm medverkar Tvärförbindelse Södertörn till smidigare resor mellan södra och norra Stockholm vilket ger nya möjligheter att bo och arbeta i olika delar av regionen.

Läs mer på Trafikverkets webbsida och se filmen om Tvärförbindelse Södertörn – en säker väg för alla trafikanterlänk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2018
Sidan publicerad av: Anna Söderström