Hur reser vi på Södertörn?

Foto: Thomas Henrikson

Södertörnskommunerna har påbörjat arbetet med att ta fram en analys över framtida restid- och transportmönster. Målsättningen är att gemensamt kunna bidra till positiv näringslivsutveckling och stärkt regional balans i Stockholmsregionen.

Södertörnskommunerna har påbörjat arbetet med att ta fram en analys över framtida restid- och transportmönster. Målsättningen är att gemensamt kunna bidra till positiv näringslivsutveckling och stärkt regional balans i Stockholmsregionen.

Just nu sker stora förändringar i Stockholmsregionen och på Södertörn genom att Citybanan har färdigställts, Förbifart Stockholm byggs och Tvärförbindelse Södertörn planeras. I alla kommuner byggs det nya bostäder och det planeras fler. Näringslivet utvecklas, expanderar och nyetablerar. Norvik hamn byggs, Södertälje hamn utvecklas och flera godsnoder växer.

Med dagens situation som utgångspunkt tar Södertörnskommunerna fram en analys över framtida förändringar kring näringslivets resor och transporter på Södertörn. Analysen ska visa på bl a restider och resmönster för persontrafik och transportvägar för tung trafik. Vi gör ett avstamp i RUFS 2050 och fördjupar sedan den regionala bilden. Resultatet blir ett underlag i Södertörnskommunernas gemensamma arbete med utveckling av infrastruktur och kommunikationer. Målsättningen är att underlätta för befintliga företag att växa och nya att etablera sig.

Tillväxtverket medfinansierar analysen genom bidrag ur ”Tillväxtskapande
samhällsplanering” där ett tiotal pilotprojekt fått stöd. Pilotprojekten ökar kunskapen om hur regionala och funktionella strukturer kan utvecklas.

Läs mer på Tillväxtverkets webbsida om Näringslivets resor och transporter på Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Södertörn. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2018
Sidan publicerad av: Anna Söderström