Välkommen till frukostseminarie i Almedalen

Banner för Södertörnskommunernas seminarium i Almedalen 2018.

Södertörn driver Stockholmsregionen – om stark näringslivsutveckling & transportbehov

Hur ska den starka näringslivsutvecklingen mötas av väl fungerande infrastruktur?
Företagen växer på Södertörn och antalet anställda ökar. Omfattande arbetspendling, befolkningsökning och näringslivets transporter ställer höga krav på kapacitet och framkomlighet.

Medverkande

Magnus Gyllestad kommundirektör Haninge kommun, Magdalena Bosson kommundirektör Huddinge kommun, Johan Castwall vd Stockholms Hamnar, Patrik Åhnberg samhällsbyggnadsdirektör Länsstyrelsen Stockholms län, Cecilia Mårtensson, utvecklingsledare Södertörnskommunerna samt Per Ankersjö moderator.

Tid & plats

Torsdagen den 5 juli kl 8.30-9.15 på Mellangatan 7.

Arrangör: Södertörnskommunerna i samarbete med Haninge kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juni 2018
Sidan publicerad av: Stefan Sager