Tvärförbindelse Södertörn prioriterad

Översikt Tvärförbindelse Södertörn: Källa: Trafikverket

Tvärförbindelse Södertörn och passagen över Södertälje kanal är två av de viktiga investeringar som regeringen prioriterar i den nya Nationella planen för transportsystemet (2018 – 2029).

Igår beslutade regeringen den nya Nationella planen för transportsystemet (2018-2019). Södertörnskommunerna är glada för att Tvärförbindelse Södertörn ska byggas men samtidigt mycket oroade över att vägen inte får full finansiering. I planen finns 4,6 Mdr kronor av totala kostanden på ca 10,3Mdr kronor. Tvärförbindelsen är ett avgörande projekt för att binda ihop Stockholmsregionen.

I planen finns även särskilda satsningar på elvägar för gods. Tvärförbindelse Södertörn är en mycket lämplig för en elvägssatsning. Med elväg kan det bli en framtida sträcka för hållbara godstransporter från Norviks hamn till hela Mälardalen. Tvärförbindelsen innebär dessutom att planerat stråk för stombuss kan genomföras, vilket ger stärkt kollektivtrafik på Södertörn.

Passagen över Södertälje kanal är ytterligare en viktig åtgärd som prioriteras högt. Södertörnskommunerna håller med om att Södertäljebron är avgörande för stärkt säkerhet och redundans i vägsystemet. I planen finns pengar till kapacitetsförstärkning, trimningsåtgärder och Trafikverket får i uppdrag att utreda en ny vägbro.

Läs regeringens beslut för Stockholmsregionen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Faktablad Nationell plan 2018-2019. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juni 2018
Sidan publicerad av: Anna Söderström