Utveckla kollektivtrafiken på Södertörn!

Blå buss

Södertörnskommunerna växer starkt och har just nu en snabbare företagstillväxt än Stockholms län i sin helhet. Det ställer höga krav på kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken behöver vara ett tydligt och attraktivt färdmedelsval.

De åtta kommunerna på Södertörn skriver, förutom sina egna remissvar, ett gemensamt ställningstagande när det gäller Trafikförvaltningens (landstingets) förslag till ”Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019”. Kollektivtrafiken i öst-västlig riktning på Södertörn är idag ineffektiv vilket leder till långa restider. Att de regionala stadskärnorna Flemingsberg, Haninge, Kungens kurva och Södertälje knyts samman med attraktiv kollektivtrafik såsom planerade stombusslinjer är ytterst angeläget.

Pendeltågstrafiken är ryggraden i kollektivtrafiken för större delen av Södertörn och det är viktigt att den fungerar och är pålitlig. För stråk med många resande och där spårtrafik saknas är det extra viktigt att öka framkomligheten för och bibehålla direktbussarna.

Utvecklingen av kollektivtrafiken behöver också stödja den bebyggelseutveckling som sker på Södertörn. Etapplösningar behövs fram till dess att stora infrastrukturprojekt är färdigställda såsom Tvärförbindelse Södertörn, ny passage över Södertälje kanal och Spårväg Syd.

Läs Södertörnskommunernas yttrande till Trafikförvaltningens förslag till trafikförändrändringar i kollektivtrafiken. , 315.7 kB, öppnas i nytt fönster.Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2018
Sidan publicerad av: Anna Söderström