Södertörnskommunerna har mer än halverat utsläppen

Widrikssons lastbil.

"Samordnad varudistribution" minskar kommunernas koldioxidutsläpp. Även trafikmiljön blir säkrare. Färre varutransporter trafikerar skolor och förskolor och de styrs till tider som passar.

En halvering av antalet leveranser till de kommunala verksamheterna och en minskning med 70 procent av koldioxidutsläppen och hälsoskadliga luftföroreningar är resultatet av den första fasen i ett samarbete mellan åtta Södertörnskommuner. Detta framkommer i IVL Svenska Miljöinstitutets rapport ”Utvärdering av samordnad varudistribution i Södertörns kommuner”.

Att minska utsläppen från trafiken är en av de stora utmaningarna för Stockholmsregionen och även för Sverige som helhet. För att nå målet i klimatlagen för år 2030 om att utsläppen från de inhemska transporterna ska minska med 70 procent behöver alla samhällsaktörer hjälpas åt. Som ett led i arbetet med att minska utsläppen har Södertörnskommunerna samordnat varudistributionen till sina egna verksamheter. 

I dag presenteras rapporten ”Utvärdering av samordnad varudistribution i Södertörns kommuner”. Rapporten är en utvärdering genomförd av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län och finansierad av Energimyndigheten.
 
Utvärderingen visar att samordningen av kommunernas varudistribution redan nu i en första fas har gett flera bra resultat. Utsläppen av koldioxid och kväveoxider har minskat med drygt 70 procent. Ett viktigt bidrag till minskningen är att kommunerna i sin upphandling har ställt krav på biodrivmedel och att lastbilarna ska ha låga utsläpp av luftföroreningar. Den samordnade varudistributionen ger också ökade möjligheter för lokala leverantörer att delta i kommunala upphandlingar. Nu krävs ingen egen distributionslösning utan godset kan enkelt samlastas med övriga varor. Hittills har den samordnade varudistributionen halverat antalet leveranser till kommunernas verksamheter.

Södertörnskommunerna går nu vidare och kopplar på allt fler leverantörer och den fulla effekten av samordnad varudistribution kan avgöras först om några år. Den samordnade varudistributionen är också en viktig del av Södertörnsmodellen - en innovativ organisationsform för att skapa en ekonomisk, grön och socialt hållbar stadsutveckling på hela Södertörn.

Länkar:

Ladda ner rapporten här: https://www.ivl.se/sidor/publikationer.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (pdf, 86 sidor)
Utvärderingen har utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet och finansierats av Energimyndigheten genom Länsstyrelsen i Stockholms län och i samarbete med Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommun) samt Widrikssons Åkeri AB.

Samdistribution på Södertörn Länk till annan webbplats.
De åtta Södertörnskommunerna startade samarbetet med samdistribution med målet att halvera kommunernas koldioxidutsläpp – vilket vi uppnådde 2017. Arbetet fortsätter med ytterligare förbättringar inom miljö, trafiksäkerhet, folkhälsa och fler lokala leverantörer.

IVL Svenska Miljöinstitutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
IVL förenar tillämpad forskning och utveckling med en nära samverkan mellan näringslivet och det offentliga – med konsultuppdrag som vilar på vetenskaplig grund med forskning som präglas av tvärvetenskap och systemtänkande.

Läs mer om Södertörnsmodellen Länk till annan webbplats.
I detta projekt möts kommuner, näringsliv och forskning förutsättningslöst för att hitta nya sätt att samverka – allt utifrån kommunernas behov och med ständigt fokus på medborgarna. Modellen ska bidra till attraktiva, hållbara städer och även kunna appliceras nationellt och internationellt.

Mer information:

Olof Bohlin
Uppdragsansvarig samordnad varudistribution
Telefon: 08-606 55 11
olof.bohlin@upphandlingsodertorn.se

Tom Sameland Ekström
Inköpslogistiker
Direkt: 08- 606 55 10
tom.ekstrom@upphandlingsodertorn.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juli 2018
Sidan publicerad av: Anna Söderström