Södertörnskommunerna uppvaktar trafikutskottet

Bild från seminariet

Den 14 december 2017 träffades Södertörnskommunerna och riksdagens trafikutskott för att diskutera betydelsen av Tvärförbindelse Södertörn och en ny passage över Södertälje kanal.

 Tvärförbindelse Södertörn och en robust passage över Södertälje kanal är av stor betydelse både regionalt och nationellt. Vikten av dessa satsningar diskuterades när Södertörnskommunerna träffade riksdagens trafikutskott i ett samtal om vilka satsningar i framtida transportsystem som krävs för utveckling av Stockholmsregionen.

 

Den 14 december 2017 träffade representanter för Södertörnskommunerna och trafikutskotten för att diskutera viktiga infrastrukturella satsningar. Tvärförbindelser på Södertörn och passagen över Södertäljekanal är av nationellt intresse för näringslivet. Tillväxten är stark på Södertörn. Världsledande företag och tillkomsten av en ny hamn i Norvik ställer stora krav på att transporter och arbetspendling fungerar.

Tvärförbindelse Södertörn är mycket viktig då den gynnar långväga transporter med sjöfart. Genom att gods kan transporteras till Norviks hamn och vidare till Stockholm/Mälardalen via Tvärförbindelsen, så kan antalet långväga transporter med lastbil minska.

Tvärförbindelse Södertörn binder samman Förbifart Stockholm med väg 73 och blir därför en sista viktig länk i den yttre förbindelsen runt Stockholm.

Södertörnskommunerna representerades av kommunstyrelsens ordförande i kommunerna Huddinge, Haninge, Södertälje, Nynäshamn och Tyresö.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2017
Sidan publicerad av: Karin Hassler