Näringslivet kräver Tvärförbindelse Södertörn

I Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 har Tvärförbindelse Södertörn inte fått full finansiering. I ett remissvar skickat till näringsdepartementet kräver nu näringslivsorganisationer och företag på Södertörn att tvärförbindelsen ska prioriteras. Annars hotas regionens gods- och kompetensförsörjning och därmed regionens tillväxt och utveckling, skriver de.

Tillväxten på Södertörn är stark och Södertörnskommunerna har höga ambitioner – målet är att skapa 72 000 nya bostäder och 100 000 nya arbetstillfällen till 2030. Flera planerade infrastruktursatsningar bidrar till att ge invånare och arbetstagare goda kommunikationer och till att säkra effektiva gods- och varutransporter. Tvärförbindelse Södertörn är dock viktigaste infrastrukturella satsningen för södra länshalvan och om den inte ges full finansiering blir de negativa konsekvenserna stora, skriver näringslivsrepresentanterna.

Remissvaret är undertecknat av flera företagarorganisationer i Stockholms län och på Gotland, företrädare för företagsparker och ett stort antal företag som Scania, Astra Zeneca, Volkswagen Group med flera.

Länk till remissvaret , 329.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Skiss över Tvärförbindelse Södertörns sträckning.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2018
Sidan publicerad av: Karin Hassler