Södertörnsmodellen går in i ny fas

Södertörnsmodellern ska skapa ekonomisk, grön och socialt hållbar stadsutveckling, både i Sverige och internationellt. Nu går projektet in i steg tre där modeller som tagits fram tidigare i projektet kommer att testas i Södertörnskommunernas olika stadsbyggnadsprojekt.

Södertörnsmodellen ger kommunerna en stor möjlighet att utveckla metoder och arbetssätt i planeringsprocesser. Målsättningen är att Södertörnsmodellen ska bidra till hållbara attraktiva städer genom att utveckla och etablera innovativa samverkansformer för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer.

Södertörnsmodellen har beviljats finansiering av Vinnova för utveckling och spridning – det inom programmet Utmaningsdriven innovation. Detta ger nya förutsättningar för stadsutveckling som utgår från medborgarnas behov och som är i samklang med ekosystemet.

De aktörer som tillsammans ansvarar för genomförandet av projektet är Kungliga Tekniska Högskolan, Södertörns högskola, Nordregio, Skanska Sverige, Wallenstam, White Arkitekter, SKL International, 2050 Consulting, Ecoloop och Södertörnskommunerna; Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö.

Läs mer om projektet här eller på Södertörnsmodellens egen webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2018
Sidan publicerad av: Anna Söderström