Sparkrav på Tvärförbindelse Södertörn?

Grafisk bild över Tvärförbindelse Södertörns sträckning

Bild över Tvärförbindelse Södertörns sträckning från Trafiksverkets samrådsbroschyr. Samråd skedde 22 maj - 22 juni 2017.

Enligt en artikel i Dagens Nyheter 30 augusti 2017 har Trafikverket flaggat för att kostnaderna för Tvärförbindelse Södertörn kan överskrida budget. Denna för Södertörn så viktiga länk riskerar att bli 80-väg för att sänka kostnaden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2017
Sidan publicerad av: Karin Hassler