Vinnova stödjer Södertörnsprojekt för hållbara städer

Vinnova har beviljat en ansökan på 9,2 miljoner kronor för utveckling och spridning av Södertörns­modellen. Det är en innovativ organisationsform för att skapa en ekonomisk, grön och socialt hållbar stadsutveckling, inte bara på Södertörn.

I projektet möts kommunerna, näringsliv och forskning förutsättningslös för att hitta nya sätt att samverka – allt utifrån kommunernas behov och med ständigt fokus på medborgarna. Modellen ska bidra till attraktiva, hållbara städer och även kunna appliceras nationellt och internationellt.

Södertörnsmodellen har beviljats finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation. De aktörer som tillsammans ansvarar för genomförandet av projektet är Kungliga Tekniska Högskolan, Södertörns högskola, Nordregio, Skanska Sverige, Wallenstam, White Arkitekter, SKL International, 2050 Consulting, Ecoloop och Södertörnskommunerna; Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö. Projektets totala budget uppgår till 23 miljoner.

I projektet har hittills ingått fyra idégrupper: Ekosystemtjänster, Markåtkomst, Social hållbarhet, medborgardialog och social konsekvensbedömning samt Södertörnsanalysen – ett verktyg för kunskapsbaserat beslutsfattande.

Mer information - webb och film

Bilden från webbplatsen sodertornsmodellen.com

I projektet möts kommuner, näringsliv och forskning förutsättningslös för att hitta nya sätt att samverka.

Mer information om projektet finns på sodertornsmodellen.com Länk till annan webbplats. och det finns även en video Länk till annan webbplats. som beskriver modellen.

På sodertornsmodellen.com kan du se två till filmer som beskriver syftet med Södertörnsmodellen:

  • ­ Ekosystemtjänster – en nyckel till hållbar stadsutveckling
  • ”Södertörnsanalysen och lyckoparadoxen” om analysarbetet
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 november 2017
Sidan publicerad av: Karin Hassler