• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Halvering av utsläpp resultatet av samordnad varudistribution på Södertörn

Halvering av utsläpp resultatet av samordnad varudistribution på Södertörn

Widrikssons lastbil.

"Samordnad varudistribution" halverar kommunernas koldioxidutsläpp. Även trafikmiljön blir säkrare. Färre varutransporter trafikerar skolor och förskolor och de styrs till tider som passar.

Koldioxidrelaterade utsläpp har halverats sedan starten av projektet Samordnad varudistribution på Södertörn. Förutom den direkta miljövinsten syftar även projektet till ökad trafiksäkerhet vid skolor och förskolor.

Sedan september 2015 arbetar samtliga Södertörnskommuner med att samordna sin varudistribution.
– En stor enighet råder i att det krävs ett agerande för att uppnå ett hållbart samhälle och där har Södertörn genom samordnad varudistribution tagit ett regionalt ansvar i klimatfrågan säger Jenny Bejker, senior projektledare för samordnad varudistribution på Södertörn.

Att kommunerna på Södertörn upphandlat en distributör som enbart kör på förnyelsebara drivmedel har inneburit en halvering av koldioxidutsläppen för varutransporter. Samordningen pekar även mot en ökad trafiksäkerhet kring kommunernas skolor och förskolor, genom att sex gånger färre lastbilar än tidigare nu levererar till verksamheterna.

– Att redan nu kunna se den samhällsekonomiska nytta som projektet bidrar med känns naturligtvis väldigt roligt, säger Jenny Bejker.

Södertörnssamarbetet kommer att tillsammans med Länsstyrelsen göra en utvärdering av samtliga miljömål, till exempel minskat antal körda mil, minskade partikelutsläpp och mindre buller.

– Samordnad varudistribution har en ambition är att inte enbart vara ett av Sveriges största samordningsprojekt utan även att bli det bästa, säger Jenny Bejker.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2017
Sidan publicerad av: Karin Hassler