Projekt

Bild på varutransport

Samordnad varutransport på Södertörn startade som ett projekt och landade 2015 i ett etablerat samarbete. Koldioxidutsläppen från kommunernas transporter har halverats och trafiksäkerheten vid förskolor och skolor har förbättrats avsevärt.

Invånarna i de olika Södertörnskommunerna rör sig dagligen över kommungränserna. Därför finns stora fördelar med gemensamma lösningar i regionen, vilket också kan bli billigare för kommunerna.

Här hittar du korta beskrivningar av de projekt som drivs inom ramen för Södertörnssamarbetet. Du hittar också projektdokumentation.

Pågående projekt

  • Södertörnsmodellen är ett projekt för hållbara och attraktiva städer som finansieras av Vinnova.

Projekt som blivit fasta samarbeten

Avslutade projekt

  • Matchning Södertörn – Ett EU-finansierat projekt som löpte 2008-2012 med målet att skapa en gemensam matchningsorganisation där näringslivets behov av arbetskraft matchas med tillgänglig kompetens och utbud hos medborgare och arbetssökande i regionen.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2017
Sidan publicerad av: Karin Hassler