Näringsliv och högskola

Södertörns Högskola: Foto: Maja Brand

På Södertörn har flera högskoleutbildningar: Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och.Södertörns Högskola,

Södertörn hade 2016 en snabbare företagstillväxt än Stockholms län i sin helhet. Mer än vart tredje företag på Södertörn är en snabbväxare. Sju av tio kommuner på Södertörn finns med på topplistan år 2016 över kommuner i Stockholms län vars företag växer snabbast, går med vinst samt nyanställer. (Läs om topplistan här).

På Södertörn har det funnits högskoleutbildningar sedan 60-talet. Karolinska institutet (KI)har haft en stor del av sin verksamhet i Flemingsberg sedan tidigt 1970-tal i anslutning till Karolinska sjukhuset Huddinge. På 80-talet etablerade sig KTH med kortare teknikerutbildningar i Haninge och i Södertälje. Dessa utbildningar har växt och förändrats.

1996 startade Södertörn högskola i Flemingsberg. I Flemingsberg har också Karolinska institutet expanderat kraftigt Också KTH har en liten men växande verksamhet i Flemingsberg uppbyggd kring centrum för teknik i vården. KTH har beslutat att samla alla sina högskoleingenjörsutbildningar i Södertälje och förlägga ett byggtekniskt centrum i Haninge.

Sammantaget går det att utläsa av statistiken att alla dessa etableringar har lett till att övergången till högre studier i regionen har ökat. Men utbildningsnivån är fortfarande betydligt lägre på Södertörn än i övriga länet. Andel av befolkningen (20-64 år) med eftergymnasial utbildning är endast 23 procent i genomsnitt bland Södertörnskommunerna jämfört med 33 procent för länet och 27 procent för landet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2017
Sidan publicerad av: Karin Hassler