Näringsliv och högskola

Södertörns Högskola: Foto: Maja Brand

På Södertörn har flera högskoleutbildningar: Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och.Södertörns Högskola,

Södertörnskommunernas uttalade ambition är att skapa förutsättningar för minst 100 000 nya arbetstillfällen till 2030. Med ett ökat företagande och fler arbetsplatser på Södertörn ökar möjligheten till sammanhållning och social hållbarhet i regionen med ett större utbud av arbetsplatser och kompetens.

Södertörn har nu en snabbare företagstillväxt än Stockholms län i sin helhet. Antalet företag och antalet anställda på Södertörn växer också snabbare och mer än vart tredje företag på Södertörn är en snabbväxare. Stockholm Syd fortsätter att utvecklas kraftfullt med 40 nya företag lokaliserade till området i Nykvarn/Södertälje. Beslutet om utbyggnaden av Norviks hamn kommer också att ha en positiv inverkan på aktiviteten på Södertörn.

Fem kommuner på Södertörn finns med bland de sex bästa på 2017 års topplista över kommuner i Stockholms län vars företag växer snabbast, går med vinst samt nyanställer. (Läs om topplistan här).

objektvision.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan företagare söka i vilka av Södertörnskommunerna det finns lämpliga lokaler eller mark för etablering. 

Allt fler högskoleutbildningar

På Södertörn har det funnits högskoleutbildningar sedan 60-talet. Karolinska institutet (KI)har haft en stor del av sin verksamhet i Flemingsberg sedan tidigt 1970-tal i anslutning till Karolinska sjukhuset Huddinge. På 80-talet etablerade sig KTH med kortare teknikerutbildningar i Haninge och i Södertälje. KTH har beslutat att samla alla sina högskoleingenjörsutbildningar i Södertälje. I Södertälje finns de globala företagen AstraZeneca och Scania, som båda satsar långsiktigt på verksamheterna i Södertälje. Södertälje Science Park är en utvecklingsarena för forskning, innovation och utbildning där KTH också utökar antalet utbildningar.

1996 startade Södertörn högskola i Flemingsberg. I Flemingsberg har också Karolinska institutet expanderat kraftigt Också KTH har en liten men växande verksamhet i Flemingsberg uppbyggd kring centrum för teknik i vården.

Sammantaget går det att utläsa av statistiken att alla dessa etableringar har lett till att övergången till högre studier i regionen har ökat. Men utbildningsnivån är fortfarande betydligt lägre på Södertörn än i övriga länet. Andel av befolkningen (20-64 år) med eftergymnasial utbildning är endast 23 procent i genomsnitt bland Södertörnskommunerna jämfört med 33 procent för länet och 27 procent för landet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2017
Sidan publicerad av: Karin Hassler