Södertörnskonferensen

Foto: Håkan Lindgren

På Södertörns samverkar kommuner, akademi och näringsliv för att höja utbildningsnivå och underlätta kompetensförsörjningen.

Varje år hålls en gemensam konferens på ett aktuellt tema för nyckelpersoner inom Södertörnssamarbetet. Till detta bjuds ett mindre antal politiker och tjänstemän från kommunerna i samarbetet in.

Södertörnskonferensen 7 september 2017

Kompetensförsörjning

förhållningssätt, generella utmaningar för kommuner och konkreta möjligheter på Södertörn

Plats: Vidbynäs Gård & Konferens i Nykvarn
Tid: Torsdagen den 7 september kl. 08.30-15.00

Varför är det viktigt med kompetensförsörjning? Hur kan arbetet med kompetensförsörjning organiseras i kommuner utifrån olika strategiska val? Vilka behov och utmaningar kan vi se på Södertörn och hur tar vi tillvara på de möjligheter som finns?

Årets sprängkraftiga tema är kompetensförsörjning. Ett område som alla kommuner i Sverige är beroende av att lyckas med för att nå de utsatta mål verksamheterna har. Så vad krävs för att lyckas och hur kan vi på Södertörn arbeta strategiskt inom detta område? Dessa frågor står i fokus under Södertörnskonferensen 2017.

Moderator och inspiratör under konferensen är Yamina Enedahl: licenserad mental tränare och Sveriges första världsrekordhållare i fridykning, en äventyrare som gillar att dyka ner i själens mysterium, utforska tankens kraft och livets möjligheter. Presentatörer vi träffar under dagen är Magnus Anttila: konsult, expert och författare inom ämnet kompetensförsörjning, som ger oss sin bild av hur organisationer bör se på kompetensförsörjning och ett konkret förslag på arbetssätt. Petra Smedjeback: HR-specialist, Malmö stad, som delger oss de arbetssätt som hjälpt Malmö att lyckas med sitt strategiska målarbete inom kompetensförsörjning. Lars-Ove Brander: projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), inom avdelningen för arbetsgivarpolitik som ger oss en nulägesbild av rekryteringsbehovet i Sverige och lyfter framtidens utmaningar.

Konferensen syftar till att ge inspiration till fortsatt internt arbete såväl som konkreta idéer till Södertörnssamarbeten inom området kompetensförsörjning. Målet med dagen är att vi ifrån Vidbynäs Gård tar med oss en uppdaterad och gemensam bild av behov, utmaningar och möjligheter kring kompetensförsörjning på Södertörn. Interaktion mellan konferensens deltagare blir ett återkommande inslag under dagen och kommer att ske både via Södertörnsappen och genom konkreta uppgifter i två workshops.

Här finns programmet (pdf)

Deltagare: Från varje kommun kan fyra utvalda politiker och lika många tjänstemän deltaga.

Varmt välkomna till en spännande konferens på Vidbynäs Gård i Nykvarn!

Ola Edström

Rickard Sundbom

Kommundirektör Nykvarns kommun

Stadsdirektör  Södertälje kommun

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2017
Sidan publicerad av: Karin Hassler