Organisation

Södertörnsamarbetets syfte och förhållningssätt

Södertörnssamarbetet har följande organisation:

Samarbetskommitté

Kommunstyrelseordförandena i kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje och Tyresö.

Södertörns samarbetskommitté ska driva frågor vilka bedöms gagna Södertörn och dess kommuner. I samarbetskommittén ingår kommunstyrelseordförandena i de åtta kommunerna. Kommittén ska årligen inom sig utse ordförande och vice ordförande. Kommittén träffas minst sex gånger per år och har en årlig planeringskonferens. Kommundirektörerna eller motsvarande deltar vid kommitténs möten.

Ordförande och vice ordförande i samarbetskommittén 2018: Fredrik Saweståhl, Tyresö kommun och Patrik Isestad, Nynäshamns kommun.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av kommundirektörerna i de åtta kommunerna. Ledningsgruppen ska årligen inom sig utse en ordförande. Gruppen träffas minst sex gånger per år. Syftet är dels att förbereda samarbetskommitténs möten och dels att samordna övriga samverkansfrågor mellan Södertörnskommunerna.

Ordförande och vice ordförande i ledningsgruppen t.o.m. september 2018 är:
Mattias Jansson, Botkyrka kommun och Magdalena Bosson, Huddinge kommun

Utvecklingsledare

Cecilia Mårtensson, e-post: cecilia.martensson@huddinge.se, telefon: 08-53531031

Nätverk

Gemensamma organisationer, exempelvis bolag, gemensamma nämnder och andra fasta samarbeten

Södertörnsamarbetet - utvecklingsfrågor och verksamhetsutveckling

Södertörnsamarbetet - utvecklingsfrågor och verksamhetsutveckling 2018

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2018
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster