Om Södertörns­samarbetet

De åtta kommunerna på Södertörn - Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje, Tyresö – har en lång tradition av samarbete. Syftet med samverkan mellan de åtta Södertörnskommunerna är att stärka den kommunala och regionala utvecklingen. 

Det politiska samarbetet formaliserade år 2010. Samarbete sker inom flera områden, bland annat regional planering, näringslivsfrågor, energi, miljö, utbildning och arbetsmarknad. Det finns gemensamma förbund, bolag, nämnder och fasta samarbeten exempelvis Södertörns brandförsvarsförbund, samordnad varudistribution och överförmyndarnämnden.
Läs mer under Gemensamma organisationer

Samverkan utgår från ett gemensamt förhållningssätt:

  • Fokus på den gemensamma nyttan
  • Respekt för den demokratiska processen i den enskilda kommunen
  • Gå före – ett gott regionalt ledarskap
  • Regional samverkan som handlar om att både ge och få

Visionen och det gemensamma utvecklingsprogrammets har beslutats politiskt i de åtta kommunerna. En organisation finns för att styra, leda och följa upp det som sker inom ramen för samarbetet.

Varje vår träffas representanter för de åtta kommunerna och från näringslivet för ett rådslag om Södertörns utveckling.

Södertörnsamarbetets syfte och förhållningssätt

Södertörnsamarbetets syfte och förhållningssätt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2017
Sidan publicerad av: Karin Hassler
Om Södertörnssamarbetet