Nyckeltal

Kommunernas nyckeltal jämförs inom en rad olika områden - en bra grund för erfarenhetsutbyte och förbättringsarbete.

Kommunerna på Södertörn tar årsvis fram jämförande nyckeltal för flera kommunala verksamheter. Nyckeltalen samlas in från i första hand officiella databaser, sammanställs och analyseras.

Nyckeltalen ger kommunernas politiska ledningar en översiktlig bild av kostnader och service jämfört med andra Södertörnskommuner. De används också som ett stöd för verksamhetsutvecklingen.

Nyckeltalskonferens

Vartannat år hålls en nyckeltalskonferens där nyckeltalen presenteras och diskuteras. Nästa konferens hålls den 26 oktober 2017, kl 8.30-17.00 på Hotell Utsikten Meetings, Utsiktsvägen 10 i Nynäshamn.

 

Inbjudan och program till Nyckeltalskonferensen skickas via mail till kommunalråd och nämndordföranden, ledningsgrupper och förvaltningschefer inom respektive kommun.

Syftet med dagen är dels att ge en översiktlig bild av service- och kostnadsförhållanden jämfört med övriga Södertörnskommuner över tid, dels att presentera goda exempel och analyser av skillnader kommunerna emellan. Nyckeltalen och analyserna är bra underlag för verksamhetsutveckling, prioriteringar och översyner.

Dokumenten nedan är från nyckeltalskonferensen 2015 och visar nyckeltal och trender till och med 2014.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2017
Sidan publicerad av: Karin Hassler