Nyckeltal

Kommunernas nyckeltal jämförs inom en rad olika områden - en bra grund för erfarenhetsutbyte och förbättringsarbete.

Kommunerna på Södertörn tar årsvis fram jämförande nyckeltal för flera kommunala verksamheter. Nyckeltalen samlas in från i första hand officiella databaser, sammanställs och analyseras.

Nyckeltalen ger kommunernas politiska ledningar en översiktlig bild av kostnader och service jämfört med andra Södertörnskommuner. De används också som ett stöd för verksamhetsutvecklingen.

Nyckeltalskonferens

Vartannat år hålls en nyckeltalskonferens där nyckeltalen presenteras och diskuteras. Senaste konferensen hölls den 26 oktober 2017 i Nynäshamn.

Inbjudan och program till Nyckeltalskonferensen skickas via mail till kommunalråd och nämndordföranden, ledningsgrupper och förvaltningschefer inom respektive kommun.

Syftet med dagen är dels att ge en översiktlig bild av service- och kostnadsförhållanden jämfört med övriga Södertörnskommuner över tid, dels att presentera goda exempel och analyser av skillnader kommunerna emellan. Nyckeltalen och analyserna är bra underlag för verksamhetsutveckling, prioriteringar och översyner.

Nyckeltal 2016

Dokumenten nedan visar nyckeltal och trender till och med 2016.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskola 2016.pdf 1.2 MB 2017-09-25 14.22
Grundskolan 2016.pdf 1.3 MB 2017-10-19 08.53
Gymnasiet 2016.pdf 775.2 kB 2017-09-25 14.21
Miljönyckeltal 2017.pdf 1.2 MB 2017-09-25 14.21
Kultur och fritid 2015-2016.pdf 1.3 MB 2017-09-25 14.21
IFO - barn och unga 2017.pdf 946.3 kB 2017-10-05 09.12
IFO - ekonomiskt bistånd 2016.pdf 932.1 kB 2017-09-25 14.21
Nyanländas bosättning 2016.pdf 351.4 kB 2017-10-27 11.24
Funktionshinder 20171005.pdf 148.9 kB 2017-10-19 08.53
Äldreomsorg 2016.pdf 126.5 kB 2017-09-25 14.21
Verksamhetslokaler Södertörn 2016.pdf 1.8 MB 2017-10-19 08.50
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2018
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster