Gemensamma yttranden

Kommunerna på Södertörn tar ofta gemensam ställning i frågor som rör regionen. Här nedan återfinns de från senare år.

Äldre yttranden är arkiverade i inloggat läge.

2016-12-15 Södertörnskommunernas synpunkter på samrådshandling Tvärförbindelse Södertörn TRV 2015/71169
Ladda ner dokumentet

2016-11-24 Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen 2018-2029
Ladda ner dokumentet

2016-08-29 Södertörnskommunernas synpunkter på RUFS 2050
Ladda ner dokumentet

2016-08-23 Södertörnskommunernas synpunkter på regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län
Ladda ner dokumentet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2017
Sidan publicerad av: Karin Hassler