Gemensamma yttranden

Kommunerna på Södertörn tar ofta gemensam ställning i frågor som rör regionen. Här nedan återfinns de senaste.

2017-11-01 Södertörnskommunernas synpunkter på utställningsförslaget RUFS 2050
Ladda ner dokumentet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 november 2017
Sidan publicerad av: Karin Hassler