Gemensamma yttranden

Kommunerna på Södertörn tar ofta gemensam ställning i frågor som rör regionen. Här nedan återfinns de senaste.

2017-11-23 Södertörnkommunernas yttrande på förslag till Länsplan 2018-2029
Ladda ner dokumentet

2017-11-23 Södertörnkommunernas svar på förslag till nationell transportplan 2018-2029
Ladda ner dokumentet

 2017-11-01 Södertörnskommunernas synpunkter på utställningsförslaget RUFS 2050
Ladda ner dokumentet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2017
Sidan publicerad av: Karin Hassler