Fasta samarbeten på Södertörn

Etablering Södertörn

Etablering Södertörn är ett samarbete mellan kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö. Syftet är att arbeta kunskapsutvecklande och samverka för att hitta gemensamma lösningar, samordningsvinster och synergieffekter i frågor som rör nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd och deras familjer samt ensamkommande barn och ungdomar, både asylsökande och med uppehållstillstånd.

Läs mer om Etablering Södertörn

Familjerådgivning

Familjerådgivning erbjuds par och andra vuxna med relationsproblem. Familjerådgivningens upptagningsområden är Huddinge, Botkyrka, Salem, Haninge och Nynäshamns kommuner.

FoU Södertörn

FoU-Södertörn ägs av de sju kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö och Värmdö. Ytterligare två kommuner, Nacka och Salem, har tecknat avtal för samarbete kring forskningsfrågor och utbildning inom verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg, handikappomsorg samt socialpsykiatri.

http://www.fou-sodertorn.se/länk till annan webbplats

GIS - gemensam geografisk plattform

Inom Södertörn startade 2004 ett samarbete med ambitionen att skapa en gemensam GIS-strategi. Idag har de åtta kommunerna i Södertörnsområdet tecknat ett avtal som innebär att kommunernas kart- och mätverksamheter samarbetar kring gemensamma frågor och har en gemensam IT-plattform till stöd för kart- och mätverksamheten.

De kommuner som ingår i GIS-samverkan Södertörn är Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö.

Vår vision är att bli en virtuell organisation som delar kompetens, resurser och arbetssätt. Vi har fungerande processer och rutiner som ger oss tid och energi åt det som ger nytta för våra kunder. Sammanhängande data över kommungränserna och teknisk samverkan bidrar till större nytta genom bl.a. fler tjänster.

Mer om GIS-samverkan

Samordnad varudistribution

Södertörnskommunerna har ett gemensamt samarbete kring samordnade varutransporter. Vinsten med samordningen är stor. Förutom miljövinsterna och en lugnare arbetsmiljö så ökar trafiksäkerheten med färre bilar runt våra skolor.

Läs mer och se video


Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2017
Sidan publicerad av: Karin Hassler