sodertornskommunerna.se
Sök:
Toppnavigation

Överförmyndarverksamheten

Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för samverkan avseende överförmyndarverksamheten i Södertörnskommunerna.

Projektet i korthet

Deltagande kommuner


Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö

Mål


Utredningen består av kartläggning av möjligheter till samverkan, samt att undersöka vilka för- och nackdelar samverkan kan föra med sig. Projektet kommer att resultera i en rapport som kan fungera som beslutsunderlag för ett framtida samarbete.

Tidplan


Projektet beräknas vara färdigt under januari 2009.

Budget


EU-finansierat?


Projektet är inte EU-finansieratJa   Projektet är inte EU-finansieratNej

Projektorganisation


Kommundirektörerna i respektive kommun är projektets styrgrupp. Varje kommun har vidare en kontaktperson som tillsammans utgör projektgruppen. Dessa kontaktpersoner är projektledarens väg in i kommunerna och kommer att vara de som observerar och förmedlar information in i och ut ur verksamheterna. Projektledare är Torsten Sjöström från Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Projektet har även en lokal projektledare, Malin Semb Hennings, Haninge kommun, som har rollen att hålla ihop projektet och kontakterna mellan kommunerna.


Sidan skapades den 29 oktober 2008.

Senast uppdaterad den 28 maj 2014.

Webbredaktör: Södertörnssamarbetet

Kontaktpersoner

Malin Semb Hennings, Haninge kommun

Dokumentation

Nyhetsbrev nr 1 om utredningen samverkan överförmyndarverksamheten

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentetStartsidan Om Södertörnssamarbetet Projekt Nyckeltal Gemensamma organisationer Nätverk Ställningstaganden