sodertornskommunerna.se
Sök:
Toppnavigation

Projekt Matchning Södertörn

Projektet har nu en egen webbplats: http://www.matchningsodertorn.se/. På webbplatsen kan Södertörns arbetsgivare få hjälp att hitta nya medarbetare. Du kan också få veta mer om projektet och hur det finansieras.

Konferens: "Låt den rätte komma in" – om förutsättningarna för en effektiv matchning

30 mars 2011 på Stockholmsmässan, Älvsjö. Målgrupp: Chefer och medarbetare hos partners, företag och andra projekt. Projektmedarbetare, styrgrupp och finansiärer finns på plats.

Inbjudan till konferens 30 mars (PDF)
Läs berättelser från lyckade matchningar (PDF)

Projektet i korthet

Deltagande kommuner


Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö

Mål


Att skapa en gemensam matchningsorganisation där näringslivets behov av arbetskraft matchas med tillgänglig kompetens och utbud hos medborgare och arbetssökande i regionen.

En regional matchningsorganisation och ett utökat samarbetet mellan kommunerna, Arbetsförmedlingen och Södertörns näringsliv ska ge ett effektivare nyttjande av resurser och insatser inom arbetsmarknadsområdet. För att öka sina möjligheter att bli anställd ska arbetssökande kunna ta del av hela regionens arbetsmarknadsinsatser. Genom att näringslivets behov av arbetskraft tas tillvara skapas möjligheter för effektivare matchning där arbetssökande snabbare kan komma ut i arbete. Ett intensivare samarbete med näringslivet ger också möjligheter att se långsiktiga trender på den regionala arbetsmarknaden. På så sätt kan kommunernas och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsinsatser och utbildningar i större utsträckning anpassas till näringslivets efterfrågan på sikt.

Tidplan


Under hösten 2008 genomfördes en förstudie i syfte att kartlägga förutsättningarna för ett utökat samarbete mellan kommunerna på Södertörn, Arbetsförmedlingen och näringslivet. Förstudien resulterade i en slutrapport och en genomförandeansökan som lämnades till ESF-rådet i januari 2009. Ansökan beviljades finansiering från EU:s strukturfonder och projektet genomförande startade i maj.

Under hösten beviljades även ansökan till regionalfonden finansiering och detta projekt startade 1 december 2008. Målet är att koppla ihop aktiviteterna i dessa projekt, med arbetsgivare- respektive arbetssökande fokus, vilket sker fullt ut i augusti då den operativa verksamheten i projektet startar.  Båda projektdelarna är treåriga satsningar och pågår fram till och med april 2012. Därefter är tanken att en matchningsorganisation ska finnas permanent i befintlig verksamhet.

Budget


Förstudie

I den genomförda förstudien står Botkyrka som ägare för projektet. Kommunen bekostade hälften av det sökta beloppet på 244 860 kr. Övriga Södertörnskommuner har därefter fördelat de faktiska kostnaderna för förstudien sinsemellan. Hur mycket respektive kommun ska bekosta har fastställts och fördelats efter invånarantalet i respektive kommun.

Regionalfondsdelen

Den totala projektbudgeten är ca 24 miljoner varav 9 miljoner kommer från EU:s strukturfonder och resterande är offentlig medfinansiering från kommunerna.  Som ärgare för projektet står Södertälje kommun.

Socialfondsdelen

Den totala projektbudgeten är på ca 85 miljoner varar 30 miljoner kommer från EU:s strukturfonder och resterande insats i form av offentlig medfinansiering från kommunerna och Arbetsförmedlingen. Som ägare för projektet står Botkyrka kommun.

EU-finansierat?


Projektet är EU-finansieratJa   Projektet är EU-finansieratNej

Projektorganisation


Styrgrupp

Två representanter från kommunen (kommundirektörerna i Huddinge, Nynäshamn), en representant från Arbetsförmedlingen samt fem representanter från näringslivet genom Företagarna, Handelskammaren och Stockholms läns landsting.

Projektledning

Karin Anderson och Leif Öbrink (Botkyrka respektive Södertälje kommun) och Klaes Hallberg (Arbetsförmedlingen).

Utveckling- och förankringsgrupp

Representanter från näringslivs- arbetsmarknad- vuxenutbildning- och introenheter på Södertörn, samt två representanter från Arbetsförmedlingen för regionen Södertörn.

Lokala team

Den operativa organisationen bygger på ett samarbete mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen där båda aktörer tillsätter resurser i matchningsarbetet.  Organisatoriskt har projektet fyra team på Södertörn med bemanning från kommun och Arbetsförmedlingen.


Sidan skapades den 28 augusti 2008.

Senast uppdaterad den 28 maj 2014.

Webbredaktör: Elisabeth Stahl

Kontaktpersoner

Anne-Marie Johansson Hernander
Projektchef
08-530 627 64

Klaes Hallberg
projektledare
010-487 19 16 eller 076-125 38 76

Leif Öbrink
projektledare
0708-57 13 03

Projektverktyg

Projektet har en egen webbplats. På webbplatsen kan Södertörns arbetsgivare få hjälp att hitta nya medarbetare. Du kan också få veta mer om projektet och hur det finansieras.

Gå till www.matchningsodertorn.se (öppnas i ett nytt fönster)

Dokumentation

Projektbeskrivning Matchning Södertörn

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentet

ESF-ansökan Förprojektering Matchning Södertörn

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentet

Svenska ESF-rådet bifaller ansökan

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentet

NUTEK-miljoner till unikt matchningsprojekt på Södertörn

Pressmeddelande från Södtertälje kommun.

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentet

Projektansökan ur EU:s strukturfond

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentet

Projektansökan ur Europeiska socialfonden

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentet

Nuteks beslut om stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentetStartsidan Om Södertörnssamarbetet Projekt Nyckeltal Gemensamma organisationer Nätverk Ställningstaganden