sodertornskommunerna.se
Sök:
Toppnavigation

Infrastruktur

Södertörnskommunerna har kommit överens om vilka infrastrukturfrågor som är de mest prioriterade. Det ger större möjligheter att få gehör i den långsiktiga infrastrukturplaneringen och i Stockholmsöverenskommelsen. Kommunernas planeringschefer håller samman arbetet.

 

Projektet i korthet

Deltagande kommuner


Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö

Mål


Snabba förbindelser till Stockholms stad

  • förbättrad pendeltågstrafik (ökad punktlighet)
  • kompletterande regionalbusstrafik
  • dubbelspår mellan Södertälje C och Södertälje Hamn
  • dubbelspår till Nynäshamn
  • utbyggnad av E4/E20 Fittja – Södertälje syd till sex filer.
 

Snabba förbindelser till Arlanda och Skavsta

  • fler genomgående regionaltåg
  • Ostlänken byggs ut
 

Förbättrade förbindelser mellan kärnorna på Södertörns:

  • verka för att Södertörnsleden kommer till stånd snarast möjligt
  • spårväg Syd Flemingsberg – Kungens kurva – Älvsjö
 

Goda tågförbindelser till övriga storstäder i Sverige och på kontinenten

  • fler tågstopp på fjärrtågen vid Flemingsberg och Södertälje Syd
 

De mest prioriterade infrastrukturprojekten är Södertörnsleden, Spårväg Syd, Citybanan, Förbifart Stockholm, dubbelspår till Nynäshamn och breddning av E 4/E 20 till Södertälje.

Tidplan


Ständigt pågående arbete inom ramen för den långsiktiga infrastrukturplaneringen. Aktuell planeringsperiod är 2010-2019.

Budget


EU-finansierat?


Projektet är inte EU-finansieratJa   Projektet är inte EU-finansieratNej

Projektorganisation


Planeringscheferna inom respektive Södertörnskommun träffas regelbundet och jobbar också i flera delprojekt.

 

 


Sidan skapades den 25 september 2008.

Senast uppdaterad den 28 maj 2014.

Webbredaktör: Karin Lundmark

Kontaktpersoner

Se respektive delprojektStartsidan Om Södertörnssamarbetet Projekt Nyckeltal Gemensamma organisationer Nätverk Ställningstaganden