sodertornskommunerna.se
Sök:
Toppnavigation

H/N/S IT-drift 110101

Projektet i korthet

Deltagande kommuner


Haninge, Nynäshamn och Södertälje

Mål


Genom att gemensamt upphandla IT-drift och användarstöd från en extern leverantör, vill man nå följande effektmål:

  • Mer kostnadseffektiva IT-drifttjänster
  • Ökad kundnöjdhet (kunden är i detta fall kommunanställda)
  • IT-drifttjänsterna ska stödja utvecklingen mot e-förvaltning
  • IT-drifttjänsterna ska uppfylla både de gemensamma och de eventuellt skilda behov som kommunerna har
  • IT-drifttjänster skall kunna avropas med olika servicenivåer och till olika kostnadsnivåer

Tidplan


Sedan hösten 2009 arbetar de tre södertörnskommunerna Haninge, Nynäshamn och Södertälje med en gemensam upphandling av sin IT-drift och användarstöd.

Avropsförfrågan är nu utskickad till ramavtalsleverantörena. Under hösten 2010 kommer avtal att tecknas och därefter påbörjas implementeringen av den nya IT-driften.

Budget


Ingen information.

EU-finansierat?


Projektet är inte EU-finansieratJa   Projektet är inte EU-finansieratNej

Projektorganisation


Ingen information.

Resultat


Ingen information.


Sidan skapades den 25 februari 2010.

Senast uppdaterad den 28 maj 2014.

Webbredaktör: Södertörnssamarbetet

Kontaktpersoner

Mats Landberg
projektledare

Ulf Olofsson
Frågor kring avropsförfråganStartsidan Om Södertörnssamarbetet Projekt Nyckeltal Gemensamma organisationer Nätverk Ställningstaganden