sodertornskommunerna.se
Sök:
Toppnavigation

Gemensam vägdatabas

Gemensamt digitalt vägnät, GDV är ett delprojekt inom GIS-projektet. Det har sin utgångspunkt från GIS-projektets Handlingsplan 3.

I en vägdatabas lägger man in länkar och noder som beskriver vägens sträckning (Geometrier). Till väggeometrin kan man knyta företeelser som beskriver vägegenskaper, t ex vägbredd, underlag m m. För att man ska få en gemensam databas måste man vara överens om innehåll och lagra enligt standard. Dessutom måste kummunerna ha samma system för att data ska lagras enligt systemspecifikt databasschema.

Projektet i korthet

Deltagande kommuner


Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö

Mål


 • Skapa gemensam lokal databas, d v s att varje kommun i projektet har samma information i sin vägdatabas.
 • Gemensam struktur för insamling av information vad gäller gång- och cykelnät.
 • Gemensamma system för att lägga in informationen i en gemensam databas.
 • Bra ruttplanering med sammanhängande väg-, gång- och cykelnät.
 • Gemensam drift och underhåll som sköts centralt.

Tidplan


 • Diskussioner med externa parter om datafångst. Diskussioner med t ex SL, posten för eventuell medfinansiering.
 • Fältinventering av data. Har ej gjorts då beslut ej tagits om tillvägagånssätt.
 • Avtal I, samverkan om GDV. Vi tror att detta är tecknande av avtal mellan kommunerna om att en gemensam upphandling ska drivas i nästa steg.
 • Upphandling av drift och förvaltning GDV. Upphandling om vem som ska förvalta och drifta ett system där det gemensamma Digitala Vägnätet underhålls.
 • Etablering av GDV. Vägnäten läggs in i det nya systemet.
 • Datafångst och registrering av GC-näten. Utöver vägnätet samlar man in data om gång- och cykelvägnätet och lägger in dem i det nya systemet.
 • RDT tas i drift hos Vägverket
 • Det rikstäckande digitala trafikföreskrifterna tas i drift hos Vägverket.
 • Gemensam Geografisk Databas. Det är ett annat delprojekt, men gemensam vägdatabas är en del i det stora projektet när det gäller system och databas.

Budget


Budget finns för GIS-projektet, men för delprojektet Gemensam vägdatabas finns ännu inte någon separat budget.

EU-finansierat?


Projektet är inte EU-finansieratJa   Projektet är inte EU-finansieratNej

Projektorganisation


Projektet är avslutat


Sidan skapades den 18 augusti 2008.

Senast uppdaterad den 4 januari 2017.

Webbredaktör: Karin Hassler

Kontaktpersoner

Dokumentation

2212 B1 Metodik för inventering av cykelnät 2008-05-06

Beskrivning av en metod för inventering av gång- och cykelvägar för södertörnskommunerna.

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentet

1042 B Handlingsplan 3 (okt 2007-maj 2008)

Handlingsplan för aktiviteterna: Gemensamt digitalt vägnät Södertörn (analys- och specifikationsfas), Förstudie Gemensam databas Södertörn, Uppföljning av hemtjänstsystemen, Gemensamt seminarium, Hemsida och Projekt- och processledning.

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentet

2221 A Fördjupning 2007-10-19

En fördjupning av förstudien om Gemenssamt digitalt vägnät, med beskrivningar av kostnader och nyttor.

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentet

2220 C Rapport Förstudie Digitalt Vägnät 2007-09-28

Analyser och rekommendationer kring införandet av ett gemensamt digitalt vägnät, med gång- och cykelnät, för navigering och ruttplanering.

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentetStartsidan Om Södertörnssamarbetet Projekt Nyckeltal Gemensamma organisationer Nätverk Ställningstaganden