sodertornskommunerna.se
Sök:
Toppnavigation
Mångfald

Vision och mål

Kommunerna på Södertörn ha enats om en vision och mål för år 2020.

Kommunerna på Södertörn är en attraktiv del av Stockholm-
Mälarregionen, med en halv miljon invånare, som
med tillväxt, mångfald och handlingskraft skapar livskvalitet
och en långsiktig hållbar utveckling.

År 2020:

  • Utgör de fyra regionala kärnorna på Södertörn tillväxtmotorer med specifika särdrag
  • Är kommunikationerna mellan Södertörn och omvärlden mycket goda, med Flemingsberg och Södertälje som två kommunikationsnav
  • Är Södertörn en del av Sveriges industriella utvecklingscentrum
  • Är näringslivsstrukturen på Södertörn breddad och står stabil inför framtida konjunktursvängningar
  • Är utbildningsnivån på Södertörn lika hög som genomsnittet i Sverige
  • Är arbetskraftsdeltagandet i olika yrkesområden på Södertörn lika stort för alla grupper oavsett etnisk bakgrund
  • Utgör Flemingsberg ett nationellt nav inom utbildning i en attraktiv och världsledande forskningsmiljö
  • Är Stockholm-Nynäshamns hamn, tillsammans med Södertälje, regionens port mot öster

Sidan skapades den 11 augusti 2008.

Senast uppdaterad den 28 maj 2014.

Webbredaktör: SödertörnssamarbetetStartsidan Om Södertörnssamarbetet Projekt Nyckeltal Gemensamma organisationer Nätverk Ställningstaganden