sodertornskommunerna.se
Sök:
Toppnavigation

Välkommen till Södertörnskonferensen den 13 september 2013

Plats: Utsikten i Nynäshamn
Tid: fredagen den 13 september klockan 08.30 – 15.00

Samhällsutveckling 2.0 på Södertörn 2030.

På Södertörnskonferensen skapar vi en gemensam målbild av Södertörn 2030. Hur arbetar och lever vi 2030? Kan vi möta den snabbt växande befolkningen med bostäder, skolor, cykelbanor och utbyggd kollektivtrafik?  Är infrastrukturen tillräckligt utbyggd till år 2030 för önskad samhällsutveckling med universitet och ett kunskapsintensivt näringsliv? Finns det mötesplatser för alla åldrar? Hur formar vi ett samhälle där det är tryggt att åldras?

Hur ska vi forma ett hållbart samhälle 2030 med minskat beroende av fossila bränslen? Vilka aktörer samarbetar vi med för att nå dit? Välkommen till en dag där vi alla bidrar till en vidareutveckling av gemensamma strategier!

Under konferensdagen välkomnar vi Charlotta Mellander från Handelshögskolan i Jönköping som moderator och inspiratör. Hon kommer även att diskutera hur en attraktiv region ser ut 2030 och vilka beslut vi behöver ta i närtid för att bo, arbeta och leva som vi önskar.
Bo-Lennart Nelldal, KTH analyserar transportflödena på Södertörn och Mälardalen 2030. Klarar infrastrukturen 2030 ökade godsflöden? Peter Haglund, TMR (Tillväxt, Miljö och Regionplanering) diskuterar Södertörn 2030 utifrån målbilden för de regionala stadskärnorna i RUFS 2010.

Under den förlängda lunchen och i pauserna finns ansvariga handläggare för de olika uppdragen inom Södertörns Utvecklingsprogram 2013 beredda att förklara resultat och diskutera framtida utmaningar inom infrastruktur, klimat, näringsliv och så klart Södertörns stora samarbetsprojekt Samordnad varudistribution!

Boka redan nu fredagen den 13 september klockan 08.30 – 15.00!
Varmt välkomna till en spännande konferens på Utsikten i Nynäshamn!


Birgitta Elvås
Kommunchef
Nynäshamns kommun

Bengt Svenander
Kommundirektör
Haninge kommun

Sidan skapades den 30 juli 2012.

Senast uppdaterad den 28 maj 2014.

Webbredaktör: Södertörnssamarbetet

Inbjudan och programStartsidan Om Södertörnssamarbetet Projekt Nyckeltal Gemensamma organisationer Nätverk Ställningstaganden