sodertornskommunerna.se
Sök:
Toppnavigation

Om Södertörn

Södertörn är det geografiska område som bildar södra delen av Stockholms län. Södertörn omfattar de åtta kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje, Tyresö. Längst i söder finns de äldre städerna Södertälje och Nynäshamn. Här bor sammanlagt närmare 450 000 invånare vilket innebär att Södertörn befolkningsmässigt är större än de flesta svenska län. Befolkningen på Södertörn är i förhållande till Stockholms län yngre och 22 procent är födda utomlands. 

 Karta över Södertörn

De åtta kommunerna på Södertörn är olika till sin karaktär. Längst i söder finns de äldre städerna Södertälje och Nynäshamn som in till långt på 1900-talet var relativt självständiga områden i Stockholmsregionen. Övriga kommuner på Södertörn utvecklades i huvudsak från mindre stations-, förstads- och villasamhällen utmed de större kommunikationsstråken från 1950-talet och under följande decennier.

I den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS) slås fast att Stockholms län ska utvecklas så att strukturen blir flerkärnig. Så kallade regionala kärnor ska utvecklas så att de blir alternativ till Stockholms city. På Södertörns finns de regionala kärnorna Kungens Kurva Skärholmen, Haninge, Flemingsberg och Södertälje.

Idag är Södertörn en del av stockholmsregionen med gemensam arbets- och bostadsmarknad och med ett starkt ekonomiskt utbyte. Därför är många frågor inte bara viktiga för Södertörn utan gynnar hela Stockholmsregionen och i förlängningen hela landet.

Sidan skapades den 11 augusti 2008.

Senast uppdaterad den 28 maj 2014.

Webbredaktör: SödertörnssamarbetetStartsidan Om Södertörnssamarbetet Projekt Nyckeltal Gemensamma organisationer Nätverk Ställningstaganden