sodertornskommunerna.se
Sök:
Toppnavigation

Hållbart byggande på Södertörn

fredag 16 november 2012

Nätverket för miljöstrateger i Södertörnskommunerna  hälsar dig välkommen till en mycket upplysande dag.

Program 

08.30

Registrering med kaffe

09.00

Inledning - Martina Mossberg kommunstyrelsens ordförande, Haninge

09.15

Kalla fakta: Energianvändning, ekonomi och klimatpåverkan – Jan Wijkmark, White & Ecoloop

09.30

Presentation av rapporten Gemensamma riktlinjer för hållbart byggande på Södertörn - Kristina Lundberg, White & Ecoloop

10.00

Kommunala krav på energieffektivt byggande vid markförsäljning - Andreas Hagnell, SKL

10.30

Kaffe/te med smörgås

11.00

Bo passivt, lev aktivt – Ida Bengtsson och Per Persson, Wallenstam AB

11.30

Goda exempel på hållbart byggande på Södertörn: Huddinge, Södertälje och Botkyrka

12.00

Avslutning - Daniel Dronjak – Nordqvist, kommunstyrelsens ordförande, Huddinge

12.30

Välsmakande lunchbuffé på Quality Hotell Winn

Moderator: Gunilla Eitrem, utvecklingsledare för Södertörnskommunerna

Gemensamma riktlinjer för hållbart byggande på Södertörn

Slutsatser från förstudien

För att effektivt kunna styra mot hållbart byggande i framtiden bör gemensamma krav och riktlinjer fastställas i ett politiskt beslut där det tydligt kommuniceras att styrdokumentet ska användas i all byggnation inom kommunerna. Det är viktigt att dessa krav inte betraktas som för-handlingsbara, vare sig hos politiker eller hos tjänstemän.

Rekommendationer

Förstudien rekommenderar att Södertörnskommunerna baserar sina krav och riktlinjer på betygsnivån guld i Miljöbyggnad eller motsvarande nivå i annat vedertaget certifieringssystem. Undantag bör göras för vissa inomhusmiljökrav i Miljöbyggnad då dessa kan stå i konflikt med energikrav. Vad gäller energikrav vid nybyggnation bör nivån på regler och riktlinjer skärpas gentemot Miljöbyggnad, nivå guld. Här föreslås att energikrav kopplas till svensk passivhusstandard, enligt definition av FEBY, 2012. Vid ombyggnation bör energikraven följa Miljöbyggnad, nivå Guld.

Utöver specifika kravnivåer vad gäller energi föreslås att livscykelkost-nadskalkyler (LCC) alltid ska ligga som grund för val av energisystem i byggnader.

Gemensamma riktlinjer för grönstruktur

Slutligen föreslås även gemensamma riktlinjer vad gäller grönstruktur. Vid planering av nya bostadsområden bör:

  1. minst ett 2 hektar stort grönområde finnas inom 300 meter
    från hemmet utan barriärer
  2. minst ett 20 hektar stort grönområde finnas inom 2 km
  3. minst ett 100 hektar stort grönområde finnas inom 5 km

Ta gärna kontakt med oss i nätverket av miljöstrateger på Södertörn som består av:

Botkyrka: Ingrid Molander och Gunilla Isgren,
ingrid.molander@botkyrka.se
gunilla.isgren@botkyrka.se

Haninge: Frida Nordström,
frida.nordstrom@haninge.se

Huddinge: Katarina Persson,
katarina.persson2@huddinge.se

Nykvarn: Hans-Olof Henriksson,
Hans-olof.henriksson@nykvarn.se

Nynäshamn: Jonas Qvarfordt,
jonas.qvarfordt@nynashamn.se

Salem: Jan Forsman,
jan.forsman@salem.se

Södertälje: Ebba Jordelius och Liselotte Löthagen,
ebba.jordelius@sodertalje.se och
liselotte.lothagen@sodertalje.se

Tyresö: Mette Kjörstad och Hedda Ericsson
mette.kjorstad@tyreso.se
mailto:hedda.ericsson@tyreso.se

Södertörnskommunerna: Gunilla Eitrem
gunilla.eitrem@huddinge.se

Sidan skapades den 12 november 2012.

Senast uppdaterad den 28 maj 2014.

Webbredaktör: SödertörnssamarbetetStartsidan Om Södertörnssamarbetet Projekt Nyckeltal Gemensamma organisationer Nätverk Ställningstaganden