sodertornskommunerna.se
Sök:
Toppnavigation

Nyckeltal 2008

Här hittar du 2008 års nyckeltal, arkiverade som referens.

Finansiell ställning och utveckling - nyckeltal 2008

Denna rapport är ett komplement till den traditionella finansiella eller ekonomiska analys som återfinns i varje kommuns årsredovisning. Till skillnad från den traditionella analysen i årsredovisningen, som huvudsakligen beskriver utvecklingen över tid, fokuserar denna rapport i första hand på att analysera var din kommun befinner sig finansiellt och hur den har utvecklats i förhållande till övriga sju Södertörnskommuner de senaste tre åren.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Presentation av Finansiella nyckeltal

Presentation av Södertörns finansiella nyckeltal 2008 - PowerPoint.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Funktionshinderområden - nyckeltal 2008

Södertörns nyckeltal i verksamhet för personer med funktionshinder.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Presentation av Funktionshinderområdets nyckeltal

Presentation av Funktionshinderområdets nyckeltal 2008. PowerPoint.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Funktionshinderområden - jämförelseprojekt

En jämförelse av kommunens handikappomsorg ur ett brukar- och medborgarperspektiv.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Presentation av Jämförelseprojektet inom funktionshinderområdet

Presentation av Jämförelseprojektet inom funktionshinderområdet 2008. PowerPoint.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Förskola - nyckeltal 2008

Södertörns nyckeltal för förskolan 2008.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Presentation av Förskolans nyckeltal

Presentation av Förskolans nyckeltal 2008. PowerPoint.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Gator och vägar - nyckeltal 2008

Tabeller och grafer.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Presentation av Gator och vägar nyckeltal

Presentation av Gator och vägar nyckeltal 2008. PowerPoint.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Grundskolan - nyckeltal 2008

Södertörns nyckeltal för grundskolan 2008.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Presentation av Grundskolans nyckeltal

Presentation av Grundskolans nyckeltal 2008. PowerPoint.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Gymnasieskola - nyckeltal 2008

Södertörns nyckeltal för gymnasieskolan 2008.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Presentation av Gymnasiets nyckeltal

Presentation av Gymnasiets nyckeltal 2008. PowerPoint.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Individ- och familjeomsorg - nyckeltal 2008

Grafer och tabeller

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Presentation av Individ- och familjeomsorgs nyckeltal

Presentation av Individ- och familjeomsorgs nyckeltal 2008. PowerPoint.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Presentation av Personlig assistans nyckeltal

Presentation av Personlig assistans nyckeltal 2008. PowerPoint.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Individ och familjeomsorg - Jämförelseprojekt

En jämförelse av kommunens Individ- och familjeomsorg ur ett brukar och medborgarperspektiv.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

IT- nyckeltal 2008

IT-nyckeltal Södertörn 2008.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Presentation av IT:s nyckeltal

Presentation av IT:s nyckeltal 2008. PowerPoint.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Kultur och fritid - nyckeltal 2008

Södertörns nyckeltal för kultur och fritid 2008.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Presentation av Kultur och Fritids nyckeltal

Presentation av Kultur och Fritids nyckeltal 2008. PowerPoint.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Lokalkostnader - nyckeltal 2008

Södertörns nyckeltal för lokalkostnader 2008.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Presentation av Lokalkostnaders nyckeltal

Presentation av Lokalkostnaders nyckeltal 2008. PowerPoint.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Personal - nyckeltal 2008

I denna rapport presenteras jämförelser och analyser av de nyckeltal som arbetsgruppen kring Södertörns personalnyckeltal valt att fokusera på, utifrån direktiv från personalchefsgruppen. Nyckeltalen har dels tagits fram specifikt av respektive kommun, dels hämtas centralt från Sveriges Kommuners och Landstings WebOr-databas.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Presentation av Personals nyckeltal

Presentation av Personals nyckeltal 2008. PowerPoint.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Äldreomsorgen - jämförelseprojekt

Äldreomsorg ur ett brukar- och medborgarperspektiv.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Presentation av Äldreomsorgens nyckeltal

Presentation av Äldreomsorgens nyckeltal 2008. PowerPoint.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Medborgarundersökning SCB -09

SCB:s medborgarundersökning våren 2009. Resultat för Södertörnskommunerna. PowerPoint.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Sidan skapades den 9 oktober 2008.

Senast uppdaterad den 28 maj 2014.

Webbredaktör: Karin Hassler

Projektplan

Projektplan 2009

Projektplan för 2009 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentetStartsidan Om Södertörnssamarbetet Projekt Nyckeltal Gemensamma organisationer Nätverk Ställningstaganden